Từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm cho Blog Heovang24K

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với www.heovang24k.com:

Tất cả các thông tin trên trang web này được công khai thiện chí với mục đích chia sẻ thông tin rõ ràng. www.heovang24k.com luôn bảo đảm về tính đầy đủ, độ tin cậy và chính xác của thông tin trên các bài viết. Chúng tôi không kinh doanh bất cứ dịch vụ và bán bất cứ loại hàng hóa nào trên trang web này.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các siêu liên kết đến các trang web bên ngoài đó. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết chất lượng đến các trang web hữu ích, nội dung phù hợp, hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Nhưng chúng tôi không kiểm soát được nội dung và bản chất của các trang này. Chủ sở hữu trang web thứ 3 có thể thay đổi nội dung mà không cần thông báo, chính vì thế hãy thận trọng khi truy cập các trang web và đọc kĩ mọi chính sách của trang web bên thứ 3.

Bất kỳ hành động nào bạn khi sử dụng các dịch vụ và mua sắm các sản phẩm khác thông qua trang web khác được nhúng, giới thiệu trong các bài viết xin hãy đọc kĩ chính sách bán hàng và sử dụng dịch vụ của các trang web này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của bên thứ ba.

Chúng tôi sẽ xóa các “liên kết xấu” trong bài viết khi cập nhật thông tin bài viết hoặc sau khi xác thực thông tin do người đọc báo cáo.

Xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các điều khoản và chính sách bảo mật khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hãy đảm bảo kiểm tra Chính sách Bảo mật của các trang web này cũng như “Điều khoản Dịch vụ” của họ trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào của bạn.

Bằng lòng

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Cập nhật

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web này được cập nhật lần cuối vào: Thứ Bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2020
· Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng nổi bật tại đây.

×