Định nghĩa ngân hàng và các loại tổ chức tài chính

Định nghĩa ngân hàng, ngân hàng trung ương và định nghĩa tổ chức tài chính giúp bạn hiểu biết thêm một chút kiến thức nhỏ bé trong chuỗi dữ liệu lớn trong Tài chính – Ngân hàng.

Định nghĩa về ngân hàng và các loại tổ chức tài chính trong bài viết này được phân loại theo chức năng cơ bản nhất.

Các loại ngân hàng bạn cần biết

Đối với những bạn muốn biết về các loại tổ chức tài chính, bạn có thể xem phần giải thích chi tiết hơn bên dưới:

1. Ngân hàng Trung ương

Ngân hàng trung ương là phát hành tiền tệ, ngân hàng của các tổ chức tín dụng, ngân hàng của Chính phủ, quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.. Ngoài ra, ngân hàng trung ương là người cho vay cuối cùng ở một quốc gia và chủ ngân hàng cuối cùng ở một nước.

Ngày 06/05//1951, Chủ tịch kính yêu Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với các nhiệm vụ chủ yếu quan trọng như sau:

  • Quản lý việc và phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ, quản lý Kho bạc nhà nước.
  • Thực hiện các chính sách tín dụng để phát triển sản xuất trong nước.
  • Kết hợp với mậu dịch để quản lý tiền tệ và đấu tranh tiền tệ với địch.

Đây là một bước ngoặt lịch sử đối với quốc gia. Và hiện nay quá trình quốc gia chúng ta đã có một hệ thống ngân hàng vững mạnh, có hệ thống tiền tệ riêng, tín dụng độc lập, tự chủ.

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ggày 26 tháng 10 năm 1961.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ngân hàng trung ương của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (gọi là tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức năng của Ngân hàng trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; thiết lập chính sách tiền tệ; điều tiết và duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống ngoại hối để điều tiết và giám sát các ngân hàng khác.

Chia sẻ khái niệm cơ bản về ngân hàng

2. Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là loại ngân hàng thông thường, thường gặp nhất với chức năng là phục vụ tất các dịch vụ trung gian tín dụng, tiền tệ, kiều hối, thanh toán… và phục vụ mọi tầng lớp trong xã hội. Ngân hàng thương mại phục vụ nhu cầu của cả cộng đồng cá nhân và các tổ chức khác liên quan đến tài chính công.

Ngân hàng thương mại hay được gọi là ngân hàng thương mại do đó các ngân hàng thương mại này được nhóm lại thành 2 loại, đó là:

a. Ngân hàng thương mại bình thường: là ngân hàng cung cấp các dịch vụ liên quan đến tất cả các loại ngoại tệ.

b. Các ngân hàng thương mại phi ngoại hối: là các ngân hàng không cung cấp các dịch vụ liên quan đến ngoại tệ.

c. Ngân hàng tín dụng cộng đồng: là một ngân hàng có nhiệm vụ đặc biệt cung cấp các dịch vụ tài chính và tín dụng cho các thị trường hoặc cộng đồng dân cư được phục vụ.

Chẳng hạn như phục vụ những người nông dân ở các vùng nông thôn phát triển Nông Lâm Ngư nghiệp, ổn định cuộc sống.

3. Phi ngân hàng

Các tổ chức tài chính phi ngân hàng là tất cả các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính, trực tiếp hoặc gián tiếp, thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng, trừ hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Thông thường các dịch vụ phi ngân hàng này sẽ phát hành chứng khoán và phân phối ra công chúng, đặc biệt là các khoản đầu tư của công ty tài chính.

Các loại tổ chức tài chính

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiêu về định nghĩa tổ chức tài chính theo loại chức năng cơ bản nhất. Những công ty tài chính được lập ra nhằm khuyến khích sự phát triển của thị trường vốn và giúp vốn hóa của các công ty kinh tế yếu kém.

Các tổ chức tài chính phi ngân hàng này còn được gọi là tổ chức phi lưu ký, được nhóm thành 3 loại, cụ thể là:

1) Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng

Các tổ chức này thu hút vốn từ công chúng bằng cách đưa ra các hợp đồng như chính sách bảo hiểm và quỹ hưu trí. Chẳng hạn như các công ty bảo hiểm.

2) Tổ chức tài chính trung gian đầu tư

Tổ chức tài chính trung gian đầu tư chuyên huy động vốn trung và dài hạn để đầu tư vào một số lĩnh vực.

Chẳng hạn một công ty chứng khoán, quỹ tương hỗ và những tổ chức khác cùng loại.

3) Các tổ chức tài chính cho thuê

Công ty cho thuê tài chính không phải là khái niệm không quá mới với bất kỳ nhà đầu tư nào, tuy nhiên với những người làm công ăn lương thông thường mới tìm hiểu về các khái niệm định nghĩa về ngân hàng và các loại tổ chức tài chính thì sẽ hơi bỡ ngỡ.

Các tổ chức tài chính cho thuê là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tài trợ cho thuê, tài trợ tiêu dùng bằng máy móc, thiết bị hỗ trợ nhằm phục vụ cho mục đích hoạt động của bất kì các nhân hoặc tổ chức nào khác.

Hiện nay tại Việt Nam, ngoài sự phát triển của các ngân hàng thì các tổ chức tín dụng cũng đang phát triển rất mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn, tiêu dùng hàng ngày của con người chúng ta. Hãy nắm rõ khái niệm, định nghĩa ngân hàng và các loại tổ chức tài chính, cùng với đó là điểm mạnh yếu của từng cái sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

Chia sẻ bài viết hay

Xuân Thu

Xuân Thu là biên tập viên và nhà văn của blog heovang24k.com, nơi anh sử dụng kiến thức nghiên cứu của mình để viết các hướng dẫn về tiêu dùng thông minh va vay vốn từ các tổ chức ngân hàng.

⟵ Back to Kiến thức